• Aplikace na tomto serveru podporují z šifrovaných prokolů pouze TLSv1, protokol SSLv3 byl zakázán.